Zdravotní komplikace

Jedna z primárních komplikací ve chvíli, kdy se narodí dítě s velkým nebo obřím névem je nedostatek přesných informací a odborníků na tuto diagnózu. Protože se jedná o poměrně vzácný jev, většina lékařů nemá zkušenosti s velkými či obřími vrozenými melanocytovými névy. Dezinformace jsou velice časté, a mnoho nových rodičů dostává nesprávnou a často děsivou prognózu, nebo prostě nemají informace vůbec. Základní zdravotní komplikace, které se váží k tématu névů, si shrneme v následujícím textu.

Křehkost

Mnoho vrozených melanocytových névů má jemnější strukturu než normální kůže, zejména u novorozenců. V případě poranění se kůže v rámci névu může snadněji poškodit. Nicméně mělká poranění névu ve většině případů krvácejí méně než u normální kůže a mají tendenci se dobře, ale většinou déle hojit s minimálními jizvami. Povrchový škrábanec nebo zranění névu lze léčit jako u běžné kůže – vyčistit mýdlem a vodou a použit antiseptickou mast a obvaz.

Vysušování

Některé vrozené melanocytové névy jsou více suché než okolní kůže a je třeba je umývat bez mýdla a pravidelně hydratovat (je vhodné se o tomto poradit se svým kožním lékařem). Občas névus může být v určitých částech nebo celý velmi svědivý, což může být způsobeno právě suchostí, přílišným používáním krému na ošetření proti vysušování, ekzémem v névu nebo i někdy bez jakéhokoli zřejmého důvodu. Takovému svědění lze zpravidla ulehčit např. pomocí krémů a mastí na předpis, ochlazováním konkrétních míst pomocí ledových sáčků, koupelí v kukuřičném škrobu nebo v namixovaných ovesných vločkách aj.

Snížení podkožního tuku

Toto je obvykle pozorováno pouze u větších vrozených melanocytových névů. Z nějakého důvodu přítomnost CMN zasahuje do nastavení vrstvy tuku, která je normálně přítomna mezi kůží a podkladovým svalem a kostí. Může to mít za následek to, že se část těla pokrytá névem (např. noha, ruka, hýždě, případně obličej aj.) jeví slabší/menší než je tomu v případě části těla, která je pokryta běžnou pokožkou s běžným tukovým podložím. Tenčí plocha podkožního tuku funguje stejně jako normální - například tenčí noha bude dokonale silná, protože tenčí je pouze díky menší vrstvě podkožního tuku a ne kvůli tomu, že by bylo méně svalů.

Absence potních žláz

Ačkoli to není pravidlem, největší nebo nerovné formy vrozených melanocytových névů někdy mohou mít méně potních žláz přímo uvnitř névu. Člověk s obřím CMN tak může mít v teplých dnech nebo při sportovních aktivitách problémy s přehřátím. Jedním z možných řešení je přivést vlhkost na vnější stranu kůže - mokrý klobouk nebo tričko nebo voda ve spreji – pomocí nichž je možné řešit potíže s nedostatkem pocení, tak že je alespoň umožněno odpařování od postiženého povrchu. Jiné oblasti těla se naopak mohou potit více, přičemž jako kompenzace je také důležitá vnitřní hydratace, konkrétně pití většího množství tekutin, nejlépe vody.

Zhoubný melanom (maligní)

Melanom je rakovina melanocytů, což jsou kožní buňky, které produkují pigment a které tvoří samotný vrozený melanocytový névus. Dříve byla používána teze, že výskyt melanomu je velmi častý u lidí s CMN, ale nyní víme, že je to spíše vzácné, vzhledem k tomu, že se melanomy vyskytují asi u 1 - 2% všech lidí s CMN. Riziko je však vyšší u osob s velmi rozsáhlým névem nebo s vyšším počtem névů. Toto riziko je zhruba až 10%, přičemž nejvyšší je v dětství. Při zvažování těchto rizik je třeba mít na paměti, že u osob bez CMN stále hrozí asi 40% riziko, že se u nich vyvine nějaký druh zhoubného nádorového onemocnění někdy během jejich života.

Melanom u lidí s vrozeným melanocytovým névem se může objevit kdekoli, nejen uvnitř samotného CMN, a nejen v dětství. Může se prezentovat jako bulka v CMN, v jiné oblasti kůže nebo v lymfatických uzlinách (které jsou po celém těle). Nicméně, melanom je zřídkakdy nacházejí v rozptýleném "satelitním" névu. V přibližně polovině případů se melanom vyskytuje přímo v mozku nebo páteři, příznakem může být přetrvávající bolest hlavy s nevolností / zvracením nebo poruchami zraku, problémy s rovnováhou nebo záchvaty, stejně tak, jako u jiných nádorů.

Bohužel, v případech, kdy se objeví maligní melanom u osoby s vrozeným melanocytovým névem, je často agresivní a obtížně léčitelný. Doporučujeme, aby každá rychle se měnící/rostoucí oblast byla přezkoumána zkušenými lékaři, kteří mohou rozhodnout, zda je nutné udělat biopsii. Uvědomte si však, že uzliny, bulky a změny barev se často objevují ve vrozených melanocytových nevéch a jsou téměř stejně často, zcela neškodné. Sériové fotografie, použití dermoskopie, palpační vyšetření névů a jizev, vyšetření lymfatických uzlin a důkladná sledování zdravotního stavu mohou pomoci lékařům při včasné detekci melanomu. Také pouze zkušení lékaři se mohou vyhnout pasti při nalezení rostoucího uzlu CMN "podobný melanomu"; pokud takový výsledek vyšetření přijde, stojí za to požádat o další stanovisko.

Doporučujeme, aby děti, u kterých se objevily nové neurologické problémy, jako jsou opakující se bolesti hlavy, poruchy zraku, záchvaty nebo se vyskytly jakékoliv vývojové změny, byly akutně vyšetřeny specializovanými lékaři (dětská neurologie, neuroradiologie, optimálně v nějakém větším zdravotnickém zařízení poskytujícím komplexní péči)