Co je CMN?

CMN = kongenitální melanocytový névus (congenital melanocytic nevus)

Névus

Névus (naevus/nevus) v širším slova smyslu znamená jakékoliv mateřské znaménko, přičemž tento výraz lze použít k popisu prakticky jakékoliv větší či menší pihy.

Kongenitální

Význam slova kongenitální je „vrozený“, což je v tomto případě myšleno tak, že névus je přítomen od narození. Pozor, vrozený není to samé co dědičný!  Dědičnost popisuje situaci, kdy se mohou určité znaky vlohy či schopnosti pomocí genů předávat z generace na generaci. Neexistuje žádný důkaz o tom, že kongenitální melanocytový névus je dědičnou záležitostí. Dokonce je znám případ jednovaječných dvojčat, kdy se jedno z dětí narodilo s velkým kongenitálním melanocytovým névem a druhé ne.

Melanocytový

Je-li névus způsoben buňkou, která produkuje pigment, nazývá se pigmentovým nebo melanocytovým (melanocytárním) névem. Tento pigment se nazývá melanin a nachází se v lidské kůži. Normálně je melanin distribuován poměrně rovnoměrně po celé kůži. Na druhou stranu buňky tvořící kongenitální melanocytový névus (nevomelanocytes) nejsou pod kůží rovnoměrně rozloženy. V případě, kdy se více těchto buněk shlukne dohromady, může to mít za následek vznik kožního znaménka, a to vzhledem k tomu, že v tomto místě dochází k zvýšené koncentraci melaninu.