Psychologické výzvy

Lidé s vrozenými melanocytovými névy někdy přitahují pozornost, lidé na ně zírají, šeptají a ukazují prsty.

Děti, které vyrůstají s nápadným vrozeným melanocytovým névem nebo mnoha vrozenými melanocytovými névy, mohou mít problémy s přizpůsobením a začleněním se, které vnímají, zejména v období dospívání. Toto je však velmi individuální věc a liší se v závislosti na osobnosti dítěte a na podpoře rodiny a přátel. Problémy se mohou projevit jako úzkost, deprese nebo snížená sebeúcta.

Členové rodiny někdy doufají, že névus "zmizí" a ostatní potenciální zdravotní problémy, které névus doprovázejí, zmizí také. Některé velké vrozené melanocytové névy mohou časem vyblednout, ale samotná mateřská znaménka a potenciální problémy zůstávají. Tato skutečnost vyžaduje nejen, aby se člověk s CMN, ale i jeho blízcí, tomu přizpůsobili, což může nějakou dobu trvat.