Odstranění CMN

Při odstranění malých névů se hrany hrany okolní pokožky jednoduše stáhnou k sobě a sešijí. Odstranění velkého névu zahrnuje výměnu postižené kůže. Kůže může být přenesena z jiné oblasti těla (roubování), nebo je možnost přilehlou kůži vytáhnout (prostřednictvím postupně doplňovaného expanderu voperovaného pod běžnou kůži) a poté použít k pokrytí oblasti, kde byl név odstraněn (expanze tkáně). Existuje mnoho detailů o operaci, které byste měli zvážit, a je nejlepší vše konzultovat s chirurgem, který má zkušenosti s léčbou obrovských névů. Předmět a všechny možné techniky nejsou v tomto shrnutí podrobně popsány.

Doporučujeme vám zjistit více odborných názorů a zeptat se na možnou léčbu bolesti, než se rozhodnete pro realizaci jakéhokoliv zákroku pro odstranění.

Lasery jsou úspěšné při řešení mnoha povrchových nedostatků pokožky, ale nemohou zcela odstranit vrozený melanocytový névus. Lasery mohou zničit povrchové buňky některých névů a tato léčba je někdy lékaři doporučována. Někteří lidé uvádějí úspěšné výsledky v depigmentaci laserovou léčbou, jiní však vykazují špatné výsledky. Pokud se CMN neodstraní, paž do hloubky pokožky, bez ohledu na použitou techniku zbývající buňky mají tendenci léčenou oblast částečně nebo úplně repigmentovat. Léčba laserem u dětí vyžaduje celkovou anestezii.

Laserová léčba nežádoucího ochlupení představuje podobné otázky, zda vystavovat okolní tkáně suboptimálním dávkám světla nebo tepla generovanému laserem, ale někteří pacienti si zvolí tuto variantu. Tuto léčebnou metodu je navíc nutné opakovat. Elektrolýza je pomalá a bolestivá, a proto není vhodná pro velké plochy névů. Nejméně agresivní způsob, jak odstranit nežádoucí ochlupení z CMN, je oholení jemným elektrickým holícím strojkem a hydratací pokožky. Neměly by se používat chemické krémy pro odstraňování chlupů, protože mohou podráždit pokožku. Holení nemá vliv na množství, rychlost nebo tloušťku chloupků, které v rámci névu vyrůstají.

Je důležité si uvědomit, že vrozený melanocytový névus nelze odstranit bez zanechání jizvy. Jizva může být minimální v rukou vysoce kvalifikovaného, zkušeného lékaře a může být také v průběhu života ještě upravena, takže doporučujeme vyhledat chirurga, kterému dlouhodobě důvěřujete.